Vi har lansert ny visuell identitet!

De siste månedene har vi jobbet med å utvikle Ur sin nye visuelle identitet og nettside. Resultatet er nå klart. Vår splitter nye logo og nettside speiler hvem vi er, hva vi leverer og hvem vi er til for. Vi har hatt som mål å fornye selskapet, samtidig som vi skal ta vare på det vi er mest kjent for. Nemlig menneskene, vår fagkompetanse og hva Ur står for.

Det har vært mange runder i arbeidet med vår nye identitet. For oss var det viktig å bevare assosiasjonene til et ur; et instrument for å måle tid. Videre har vår nye logo et karakteristisk preg som skal gi assosiasjoner til tid samt gjenspeile hvordan vi i Ur er opptatt av å bruke tiden riktig. Konseptet underbygger tanken om «møtepunktet» som handler om interaksjonen mellom teknologi og mennesket, og hvordan gode teknologiske løsninger frigir tid til andre ting. Vi har gått bort fra navnetrekket, og heller utarbeidet et selvsikkert symbol som tørr å stå alene og i stil med dagens uttrykk.

Det er blitt lagt stor vekt på å utarbeide en robust og fleksibel visuell identitet som innebærer ny logo, fargepalett, typografi, grafiske element, video og fotostil. For å fremstå samlet og helhetlig ovenfor samarbeidspartnere, kunder og samfunnet for øvrig, har vi produsert et grundig sett med retningslinjer som innebærer hvordan grafiske elementer skal brukes på en tydelig og definert måte, men som også tar høyde for firmaets fremtidige utvikling for å skape langsiktig verdi.

Vi bygget en ny, frisk nettside som presenterer tekst, bilder og grafisk innhold på en måte som gjengir Ur på en god og ærlig måte. En nettside som skal skille seg ut. En nettside som gjenspeiler profilen til Ur og kommuniserer verdiene våre på en måte vi er stolt av.

Vår nye identitet og nettside skal bidra til tydelig kommunikasjon utad og en sterk fellesskapsfølelse og stolthet internt.