Prosjekter

Vi har bidratt med å løse komplekse problemer for ulike bransjer og formål. Vi har blant annet utført prosjekter innenfor bærekraft, logistikk, utdanning, videoteknologi, bygg & anlegg, helse og blockchain.

I tett samarbeid med Carbon Limits har Ur utviklet Mist; et innovativt verktøy som er laget for å hjelpe selskaper med å bygge og administrere et nøyaktig inventar over sine metanutslipp. Mist brukes i dag av flere av verdens ledende olje- og gasselskaper.

Les mer

Digitech er et prosjektstyringsverktøy laget for håndverkere i SMB-segmentet. Digitech gjør det mulig for håndverkere å få helhetlig kontroll over sine prosjekter og tilbyr for eksempel avvikshåndtering, timeføring, sjekklister, selskapshåndbok, integrasjon mot regnskapsysstemer, med mer.

Les mer

Ur utviklet i 2023 Korsbakken sin flunkende nye nettside. Korsbakken treffer i økende grad sine kunder digitalt, og har et behov for en moderne, kjapp og pen nettside. Nettsiden er multifunksjonell, og tar form som både landingsside, informasjonsside, blog, showroom og nettbutikk.Den nye nettsiden ble lansert i 2023 og har allerede blitt karakterisert som “bransjens beste nettside”.

Les mer

FNs miljøprogram (engelsk forkortelse: UNEP) er den globale miljømyndigheten som fokuserer på klima, natur, forurensning og bærekraftig utvikling. På oppdrag fra UNEP og deres initiativ OGMP 2.0, har vi utviklet et robust og effektivt verktøy for innrapportering av data om metanutslipp i olje- og gassindustrien.

Les mer

Chargo er Norges fremste utleiesystem for powerbanks, og tilbyr et nettverk av stasjoner hvor brukere enkelt kan leie powerbanks for å sikre at enhetene alltid er ladet. Siden 2019 og frem til i dag, har vår innsats bidratt til å øke tilgjengeligheten, brukervennligheten og påliteligheten for deres tjenester.

Les mer

Arbeidsark lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring. Prinsippene er enkle: Det skal gå raskt å lage relevant læringsmateriell, og være enkelt å tilpasse etter ulikt faglig nivå.

Les mer

Integrated Wind Solutions (IWS) er en fremvoksende aktør som leverer tjenester innenfor havvind. Selskapet ble etablert i juli 2020 og ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. IWS har mer enn 80 års erfaring fra både prosjekter og operasjoner innen shipping og offshore. Selskapet har en portefølje bestående av 4 selskaper som leverer ulike tjenester innenfor havvind. Dette er en særdeles dyktig gjeng som er klare til å møte fremtidens klimautfordringer og bli en betydelig aktør i det grønne skiftet! I tett samarbeid med IWS har Ur designet og utviklet en ny nettside og forsterket deres digitale fotavtrykk!

Les mer