Mist

Klimaregnskap for verdens største oljeselskaper

I tett samarbeid med Carbon Limits har Ur utviklet Mist; et innovativt verktøy som er laget for å hjelpe selskaper med å bygge og administrere et nøyaktig inventar over sine metanutslipp. Mist brukes i dag av flere av verdens ledende olje- og gasselskaper.

Fra regneark til webapplikasjon

Mist eksisterte først i form av et regneark i Excel, hvor det var mulig å lage en grunnleggende oversikt over metanbeholdningen sin. Over tid ble det tydelig at det var et behov for å bygge et bedre verktøy med større utviklingspotensial. I 2020 ble produktet reintrodusert, hvor Carbon Limits og Ur samarbeidet tett i utviklingen av Mist som webapplikasjon. Siden den gang har det blitt implementert en rekke nye funksjoner i Mist for blant annet rapportering, utslippsreduksjon, kostnadsreduksjon og analyse av data. Ved å involvere et bredt spekter av interessenter har Mist blitt formet for å imøtekomme behovene til selskaper i alle stadier av deres reise innen utslippskontroll.

Kunde

Carbon Limits

År

2019

No items found.

Et ledende verktøy for utslippskontroll

Mist har vist seg å være et førsteklasses verktøy for reduksjon og kontroll av utslipp. Ved å benytte nye kalkulasjonsmetoder samt følge internasjonale standarder for rapportering av utslipp, har Mist blitt et uvurderlig verktøy for selskaper og nasjoner som streber etter å oppfylle målene i Parisavtalen. Gjennom en brukervennlig plattform gir Mist omfattende innsikt i omfanget av utslipp, identifiserer potensielle reduksjonsmuligheter og tilbyr skreddersydde kostnadsestimater for reduksjonen.

No items found.

Et verktøy for fremtiden

Med støtte fra McBain Foundation, ClimateWorks og Quadrature, fortsetter Carbon Limits og Ur å forbedre Mist for å møte de stadig skiftende behovene i olje- og gassindustrien. Ved å tilby en kostnadsfri løsning som er kompatibel med OGMP 2.0-standarden, demonstrerer Mist sitt engasjement for å bidra til en mer bærekraftig fremtid!

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe?

La oss ta en prat, så forteller vi mer om hvordan vi jobber og 
hva vi kan gjøre for deg.

Andre prosjekter

Digitech

Komplett produktutvikling av håndverkeres digitale fremtid

Digitech er et prosjektstyringsverktøy laget for håndverkere i SMB-segmentet. Digitech gjør det mulig for håndverkere å få helhetlig kontroll over sine prosjekter og tilbyr for eksempel avvikshåndtering, timeføring, sjekklister, selskapshåndbok, integrasjon mot regnskapsysstemer, med mer.

Les mer
UNEP OGMP 2.0

Et digitalt verktøy for rapportering av klimagasser

FNs miljøprogram (engelsk forkortelse: UNEP) er den globale miljømyndigheten som fokuserer på klima, natur, forurensning og bærekraftig utvikling. På oppdrag fra UNEP og deres initiativ OGMP 2.0, har vi utviklet et robust og effektivt verktøy for innrapportering av data om metanutslipp i olje- og gassindustrien.

Les mer
Integrated Wind Solutions

Ny nettside for en ledende aktør innen offshore wind

Integrated Wind Solutions (IWS) er en fremvoksende aktør som leverer tjenester innenfor havvind. Selskapet ble etablert i juli 2020 og ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. IWS har mer enn 80 års erfaring fra både prosjekter og operasjoner innen shipping og offshore. Selskapet har en portefølje bestående av 4 selskaper som leverer ulike tjenester innenfor havvind. Dette er en særdeles dyktig gjeng som er klare til å møte fremtidens klimautfordringer og bli en betydelig aktør i det grønne skiftet! I tett samarbeid med IWS har Ur designet og utviklet en ny nettside og forsterket deres digitale fotavtrykk!

Les mer