Mist

En moderne digital plattform som måler utslipp av klimagasser

En moderne digital plattform som måler utslipp av klimagasser

Carbon Limits ble etablert i 2005 og jobber med å redusere klimagassutslipp fra energisektoren. I samarbeid med Carbon Limits jobber Ur med å utvikle Mist (Methane Inventory Systematic Tool), et verktøy som hjelper olje- og gasselskaper med å bygge et inventar over deres metanutslipp. Mist tar for seg hele verdikjeden, og følger standarder for rapportering av utslipp (OGMP 2.0).

ansvar

Utvikling
Design
Rådgivning

plattform

Webapplikasjon

Kunde

Carbon Limits

År

2019
 – 

Besøk nettsted

Oppgaven

Monitorering og rapportering av metanutslipp kan være en utfordrende oppgave for mange bedrifter, Carbon Limits så dermed et behov for å utvikle en plattform som skal hjelpe selskaper og land med å oppfylle målene i Parisavtalen: Mist. Flere av selskapene som skal bruke Mist er store, det var dermed nødvendig å kunne måle og identifisere reduksjonspotensialet og foreslå aktuelle installasjoner basert på 28 ulike utslippskilder på tvers av anlegg, bedrifter og datterselskaper. Siden 2020 har Ur bistått Carbon Limits med rådgivning, design og utvikling av «Mist», hvor hovedfokus har vært brukervennlighet, aggregering av data og datavisualisering.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Flere prosjekter

Gobi

«Stories» som enkelt kan integreres på nettsider

Gobi er en tjeneste for deling av «stories» på nettsider. Tjenesten gjør det enkelt å dele personlig tilpasset kommunikasjon i form av enkle videoer, uten alle de formelle kravene som videoproduksjon har. Gobi startet eventyret i Trondheim, der de utviklet en «gruppehistorie-tjeneste». De prøvde lykken i Silicon Valley, og landet deretter på en ny og spennende forretningsmodell; historier for bedrifter som er enkle å integrere.

Les mer

Arbeidsark

Lar pedagoger generere unike arbeidsark til bruk i grunnskolen

Arbeidsark lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring. Prinsippene er enkle: Det skal gå raskt å lage relevant læringsmateriell, og være enkelt å tilpasse etter ulikt faglig nivå.

Les mer

Integrated Wind Solutions

Nettside for tjenesteleverandør innen offshore vind

Integrated Wind Solutions (IWS) er en fremvoksende aktør som leverer tjenester innenfor havvind. Selskapet ble etablert i juli 2020 og ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. Selskapet har mer enn 80 års erfaring fra både prosjekter og operasjoner innen shipping og offshore. Selskapet har en portefølje bestående av 4 selskaper som leverer ulike tjenester innenfor havvind.

Les mer