Digitech

Totalkontroll for håndverkerbedrifter

Totalkontroll for håndverkerbedrifter

Digitech AS er blant våre eldste kunder og ble etablert i 2018. De tilbyr en løsning for håndverkerbedrifter som ønsker å forenkle sine administrative prosesser og ha bedre kontroll. Produktet Digitech er utviklet for å gi håndverkere en enklere hverdag. Bedrifter som benytter seg av tjenesten får oversikt over tilbud, timelister, dokumentasjon, prosjektstyring, avviksrapportering, sjekklister og mye mer. Digitech er et verktøy både for administrasjonen i bedriften og håndverkerne som får lettet sine administrative oppgaver ute i felten når det kommer til dokumentasjonskrav.

ansvar

Full produktutvikling
Design
Rådgivning

plattform

Webapplikasjon
Nettside

Kunde

Digitech AS

År

2019
 – 

Besøk nettsted

Oppgaven

Digitech har blitt utviklet i flere iterasjoner. I den siste iterasjonen var hovedfokuset på å få implementert av en tilbudsmodul, produktlisteimport og dashboard.  

Tilbudsmodulen var viktig slik at håndverkere hos kunde raskt kunne fylle inn informasjonen som trengtes og få sendt dette når de fortsatt var hos kunden på en befaring. Det var også viktig for administrativt ansatte å ha en oversikt over tilbud og deres status. Videre utviklet vi en importering av alle varer som var i deres leverandørlister for å ha et godt fundament for tilkobling til tilbud på et senere tidspunkt.  

Dashboardet ble utviklet med to brukerperspektiver. Hovedformålet her var å ha et dashboard som for utøvende håndverkere viste de en god oversikt over deres aktuelle sjekklister og avvik i tillegg til totale timemål og aktive prosjekter. For prosjektledere var informasjonsbehovet flyttet fra individet til prosjektene og ble utviklet for å gi de en god oversikt over sine prosjekter.  

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Flere prosjekter

Mist

En moderne digital plattform som måler utslipp av klimagasser

Carbon Limits ble etablert i 2005 og jobber med å redusere klimagassutslipp fra energisektoren. I samarbeid med Carbon Limits jobber Ur med å utvikle Mist (Methane Inventory Systematic Tool), et verktøy som hjelper olje- og gasselskaper med å bygge et inventar over deres metanutslipp. Mist tar for seg hele verdikjeden, og følger standarder for rapportering av utslipp.

Les mer

Gobi

«Stories» som enkelt kan integreres på nettsider

Gobi er en tjeneste for deling av «stories» på nettsider. Tjenesten gjør det enkelt å dele personlig tilpasset kommunikasjon i form av enkle videoer, uten alle de formelle kravene som videoproduksjon har. Gobi startet eventyret i Trondheim, der de utviklet en «gruppehistorie-tjeneste». De prøvde lykken i Silicon Valley, og landet deretter på en ny og spennende forretningsmodell; historier for bedrifter som er enkle å integrere.

Les mer

Integrated Wind Solutions

Nettside for tjenesteleverandør innen offshore vind

Integrated Wind Solutions (IWS) er en fremvoksende aktør som leverer tjenester innenfor havvind. Selskapet ble etablert i juli 2020 og ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. Selskapet har mer enn 80 års erfaring fra både prosjekter og operasjoner innen shipping og offshore. Selskapet har en portefølje bestående av 4 selskaper som leverer ulike tjenester innenfor havvind.

Les mer