Korsbakken bad

Ny nettside og nettbutikk for Korsbakken

Ur utviklet i 2023 Korsbakken sin flunkende nye nettside. Korsbakken treffer i økende grad sine kunder digitalt, og har et behov for en moderne, kjapp og pen nettside. Nettsiden er multifunksjonell, og tar form som både landingsside, informasjonsside, blog, showroom og nettbutikk.

Den nye nettsiden ble lansert i 2023 og har allerede blitt karakterisert som “bransjens beste nettside”.

Lo-fidelity design og sondering

Prosjektet med å utvikle en ny nettside for Korsbakken startet som mange andre prosjekter i en fase med design, søk og sondering. Initielt ble det laget wireframes for større deler av nettsiden. Dette gjorde det mulig for både design-teamet og Korsbakken og effektivt se effektene av ulike layouts, størrelser og komponenter, uten å bli fanget i detaljer omkring font og farge.

Hi-fidelity design

Etter at Lo-fidelity designet var iterert over nok til at alle var enige om en generell retning begynte arbeidet med fonter, farger og mer detaljert komponentarbeid. Her fikk Korsbakken se og føle på ulike varianter av farge og fonter som ga ulike uttrykk på nettsiden. Denne prosessen gjorde det tydelig for Korsbakken hvordan man enkelt kan få nettsiden til å se og føles annerledes ut avhengig av mindre eller større justeringer.

Dette gjorde det også mulig for Korsbakken å sette sitt eget preg på nettsiden.

Kunde

Korsbakken Bad

År

2023

No items found.

Utvikling av nettside og nettbutikk

Etter at en initiell versjon av Hi-fidelity designet var spikret begynte utviklingen av nettsiden.

Det ble gjort et teknologivalg sammen av partene om å bruke Next.js, tRPC og Prisma foran PostgreSQL som database. Dette gjør nettsiden både moderne og lynkjapp.

Nettsiden inneholder i tillegg en nettbutikk for Korsbakken sine bedriftskunder. For privatpersoner kan denne nettbutikken brukes til å lage ønskelister og deretter kontakte forhandlere.

Forhandlere kan videre finnes på det skreddersydde forhandlerkartet som viser alle Korsbakken sine forhandlere rundt omkring i vårt langstrakte land. Forhandlerkartet er utviklet med Google Maps og med superclusterer til å clustre forhandlere sammen på visse zoom-nivåer.

Oppsett av Sanity

Nettsiden inneholder i tillegg en rekke dynamiske sider som kan endres av Korsbakken selv. Dette gjelder både faste og egenproduserte sider.

Sanity ble valgt som CMS for å gjøre det enkelt for Korsbakken og Ur å samarbeide om alt dynamisk innhold, og har gjort Korsbakken helt frigjorte til å redigere alle dynamiske sider selv etter behov.

Sanity har blitt utvidet med skreddersydd funksjonalitet i f.eks. knapper som tilrettelegger for arbeidsflyten til Korsbakken.

Integrasjon med ERP og PIM

I tillegg til Sanity har nettsiden blitt utvidet med integrasjoner mot både ERP-systemet Visma Global og PIM-systemet Feed® av iSys.

Disse integrasjonene gjør at ordre på nettsiden automatisk går inn i ERP-systemet som ordre, og at produktoppdateringer automatisk synkroniseres tilbake til nettsiden.

Dette gjør det mulig for Korsbakken å alltid ha stålkontroll på både ordre og varelager.

Utvikling av baderomspakker

Nettsiden til korsbakken har flere salgstrakter. En av de viktigste av de er baderomsbyggeren hvor du som bruker kan sette sammen drømmebadet ditt utifra en mengde prekonfigurerte pakker.

Utvikling av dusjbygger

Den andre viktige salgstrakten er dusjbyggeren. Mange av kundene til Korsbakken er på jakt etter en ny dusj, og dusjbyggeren gjør det mulig for kunden å konfigurere akkurat sin drømmedusj som passer både i form og farge.

No items found.

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe?

La oss ta en prat, så forteller vi mer om hvordan vi jobber og 
hva vi kan gjøre for deg.

Andre prosjekter

Arbeidsark

Komplett ny digital platform og nettside for Arbeidsark

Arbeidsark lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring. Prinsippene er enkle: Det skal gå raskt å lage relevant læringsmateriell, og være enkelt å tilpasse etter ulikt faglig nivå.

Les mer
UNEP OGMP 2.0

Et digitalt verktøy for rapportering av klimagasser

FNs miljøprogram (engelsk forkortelse: UNEP) er den globale miljømyndigheten som fokuserer på klima, natur, forurensning og bærekraftig utvikling. På oppdrag fra UNEP og deres initiativ OGMP 2.0, har vi utviklet et robust og effektivt verktøy for innrapportering av data om metanutslipp i olje- og gassindustrien.

Les mer
Mist

Klimaregnskap for verdens største oljeselskaper

I tett samarbeid med Carbon Limits har Ur utviklet Mist; et innovativt verktøy som er laget for å hjelpe selskaper med å bygge og administrere et nøyaktig inventar over sine metanutslipp. Mist brukes i dag av flere av verdens ledende olje- og gasselskaper.

Les mer