UNEP OGMP 2.0

Et digitalt verktøy for rapportering av klimagasser

FNs miljøprogram (engelsk forkortelse: UNEP) er den globale miljømyndigheten som fokuserer på klima, natur, forurensning og bærekraftig utvikling. På oppdrag fra UNEP og deres initiativ OGMP 2.0, har vi utviklet et robust og effektivt verktøy for innrapportering av data om metanutslipp i olje- og gassindustrien.

Verktøyet er i stand til å kontrollere og verifisere data importert fra Excel-filer, og hindrer dermed at ugyldige data importeres inn i UNEPs database. Dette frigjør mye tid som tidligere ble brukt til manuell opprydding og rensing av data i etterkant. Samtidig er også verktøyet i stand til å generere disse Excel-filene basert på tidligere rapporterte data, noe som gjør det lettere for selskaper og operatører å holde oversikt over alle aktiva når de skal innrapportere neste års utslipp.

Prosjektet stilte krav om et effektivt og brukervennlig grensesnitt, en arkitektur som skal kunne håndtere datamengder raskt, samt et dashbord for å vise alle data på en oversiktlig og strukturert måte. Det ferdige verktøyet blir i dag brukt av over 130 selskaper med aktiva i mer enn 70 land, som til sammen står for nesten 40% av den totale olje- og gassproduksjonen i verden.

Oppgaven

Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) er et samarbeidsprosjekt mellom UNEP og ulike selskaper og organisasjoner i olje- og gassindustrien, med fokus på innrapportering og påfølgende reduksjon i utslipp av metangass. Med dagens tempo står utslipp av metan for 1/4 av den totale effekten av klimaendringene, og reduksjon av dette er en viktig faktor for å klare å nå målene i Parisavtalen. For å vite hvilke tiltak som gir mest effekt, er det viktig å ha tilgang på så nøyaktige data som mulig.

UNEP ønsket utviklet en selvhjelpsløsning for alle organisasjonene og bedriftene i OGMP 2.0, der man registrerer seg og oppretter profiler, og deretter importerer Excel-baserte metanutslippsdata. En sentral del var implementeringen av en effektiv Excel-importfunksjon som sikrer at all data som importeres er så korrekt som mulig, og hvor brukerne gjennom hele prosessen mottar kontinuerlig tilbakemelding og veiledning i sanntid. Videre inkluderer løsningen funksjonalitet for å laste opp både interne og offentlige dokumenter, noe som gir et oversiktlig bilde av bedriftens miljøpraksis.

Dette gir UNEP tilgang til pålitelige data som brukes til å effektivt analysere utslipp på tvers av ulike bedrifter, og som bidrar til reelle kutt i mengden utslipp.

Kunde

UNEP

År

2023

Nettsted

No items found.

Resultat

Verktøyet ble utviklet i Urs base-teknologistack, som består av en React frontend, Node.js backend og tRPC som kommunikasjonslag. Kombinasjonen tRPC og Prisma som databaseadapter gjorde det svært effektivt å få satt opp en funksjonell applikasjon på kort tid.

All prosessering av innleste data blir håndtert på backend, noe som gjør det mulig å utføre både enklere samt mer avansert kontroll av data på tvers av rapporter, aktiva og andre faktorer. Slik kan tilbakemeldingene som vises i dashbordet tilpasses slik at man som bruker forstår akkurat i hvilken rad og celle i Excel-filen problemet oppsto.

Prosjektet ble overlevert våren 2023, og ble kort tid etter benyttet av medlemmer i OGMP 2.0 for å innrapportere data for fjoråret.

No items found.

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe?

La oss ta en prat, så forteller vi mer om hvordan vi jobber og 
hva vi kan gjøre for deg.

Andre prosjekter

Arbeidsark

Komplett ny digital platform og nettside for Arbeidsark

Arbeidsark lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring. Prinsippene er enkle: Det skal gå raskt å lage relevant læringsmateriell, og være enkelt å tilpasse etter ulikt faglig nivå.

Les mer
Korsbakken bad

Ny nettside og nettbutikk for Korsbakken

Ur utviklet i 2023 Korsbakken sin flunkende nye nettside. Korsbakken treffer i økende grad sine kunder digitalt, og har et behov for en moderne, kjapp og pen nettside. Nettsiden er multifunksjonell, og tar form som både landingsside, informasjonsside, blog, showroom og nettbutikk.Den nye nettsiden ble lansert i 2023 og har allerede blitt karakterisert som “bransjens beste nettside”.

Les mer
Integrated Wind Solutions

Ny nettside for en ledende aktør innen offshore wind

Integrated Wind Solutions (IWS) er en fremvoksende aktør som leverer tjenester innenfor havvind. Selskapet ble etablert i juli 2020 og ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. IWS har mer enn 80 års erfaring fra både prosjekter og operasjoner innen shipping og offshore. Selskapet har en portefølje bestående av 4 selskaper som leverer ulike tjenester innenfor havvind. Dette er en særdeles dyktig gjeng som er klare til å møte fremtidens klimautfordringer og bli en betydelig aktør i det grønne skiftet! I tett samarbeid med IWS har Ur designet og utviklet en ny nettside og forsterket deres digitale fotavtrykk!

Les mer