Chargo

Utvikling av Chargo sine digitale produkter og tekniske plattform fra start til 160 000 aktive brukere i hele Norden

Chargo er Norges fremste utleiesystem for powerbanks, og tilbyr et nettverk av stasjoner hvor brukere enkelt kan leie powerbanks for å sikre at enhetene alltid er ladet. Siden 2019 og frem til i dag, har vår innsats bidratt til å øke tilgjengeligheten, brukervennligheten og påliteligheten for deres tjenester.

Vår rolle som teknisk rådgiver og utviklingspartner hos Chargo

Ur Solutions ble først engasjert som teknisk rådgiver hos Chargo, hvor vårt ansvar var å veilede dem gjennom IT-tekniske og strategiske beslutninger. Videre fikk vi i oppgave å strukturere den tekniske utviklingen, og vi har vært en sentral aktør i utviklingen av to nøkkelapplikasjoner: En mobilapplikasjon for både Android og iOS, samt en webapplikasjon. I tillegg har vi fungert som hovedkontakt for utenlandske underleverandører.

Kunde

Chargo AS

År

2019

No items found.

Prosess og løpende utviklingsinnsats

Vår initiale tilnærming var å identifisere og løse utfordringene som preget den opprinnelige applikasjonen. Dette omfattet grundig analyse av eksisterende funksjonalitet og brukeropplevelse for å identifisere områder for forbedring.

I tillegg har vi hatt en fast utvikler med nesten 100% engasjement gjennom en retaineravtale. Denne utvikleren har spilt en viktig rolle i å håndtere kontinuerlig utvikling, gi teknisk rådgivning og gjøre økonomiske analyser. Dette har bidratt til å opprettholde et effektivt arbeidsforløp, samtidig som vi har vært fleksible og tilpasset oss endringer og utfordringer underveis.

No items found.

Utviklingen av digitale applikasjoner

Vi utviklet mobilapplikasjonen med fokus på å integrere og forbedre løsninger for å sikre en brukervennlig, trygg og tilgjengelig opplevelse. Sentrale oppgaver inkluderte integrasjon av sikre betalingsløsninger som Stripe og tilrettelegging for enkel og sikker betaling gjennom Vipps. Vi har også utviklet funksjonalitet for å kunne bruke POS (Point-of-sale)-terminaler med Stripe for å gjøre betalingsprosessen enda enklere. Vipps-integrasjonen har involvert bruk av både eCom API-et og recurring for abonnementsløsninger.

For å ytterligere øke tilgjengeligheten til Chargo ble det i 2022 utviklet en webapplikasjon. Dette gjorde det enkelt for nye brukere å leie batteri uten å måtte laste ned applikasjonen. Webapplikasjonen tilbyr en rask og sømløs opplevelse fra skanning av stasjon til lading, med bruk av Vipps-fluksen som eksisterer i appen, samt en nyutviklet flyt i webapplikasjonen.

Vi har også utviklet et kontrollpanel for Chargo, hvor hovedfokuset har vært å gi dem økonomisk innsikt og kontroll, samt å gi dem verktøyene de trenger for daglig drift, inkludert kontroll av steder og håndtering av avvik.

I løpet av vårt samarbeid har Chargo vokst til å betjene over 160 000 aktive brukere, med over 1000 lokasjoner i Norden.

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe?

La oss ta en prat, så forteller vi mer om hvordan vi jobber og 
hva vi kan gjøre for deg.

Andre prosjekter

Arbeidsark

Komplett ny digital platform og nettside for Arbeidsark

Arbeidsark lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring. Prinsippene er enkle: Det skal gå raskt å lage relevant læringsmateriell, og være enkelt å tilpasse etter ulikt faglig nivå.

Les mer
Digitech

Komplett produktutvikling av håndverkeres digitale fremtid

Digitech er et prosjektstyringsverktøy laget for håndverkere i SMB-segmentet. Digitech gjør det mulig for håndverkere å få helhetlig kontroll over sine prosjekter og tilbyr for eksempel avvikshåndtering, timeføring, sjekklister, selskapshåndbok, integrasjon mot regnskapsysstemer, med mer.

Les mer
Integrated Wind Solutions

Ny nettside for en ledende aktør innen offshore wind

Integrated Wind Solutions (IWS) er en fremvoksende aktør som leverer tjenester innenfor havvind. Selskapet ble etablert i juli 2020 og ble børsnotert på Euronext Growth i 2021. IWS har mer enn 80 års erfaring fra både prosjekter og operasjoner innen shipping og offshore. Selskapet har en portefølje bestående av 4 selskaper som leverer ulike tjenester innenfor havvind. Dette er en særdeles dyktig gjeng som er klare til å møte fremtidens klimautfordringer og bli en betydelig aktør i det grønne skiftet! I tett samarbeid med IWS har Ur designet og utviklet en ny nettside og forsterket deres digitale fotavtrykk!

Les mer