Firmadok

En enklere hverdag for yrkessjåfører

En enklere hverdag for yrkessjåfører

Firmadok er et fullverdig intranett for selskaper i transportbransjen. Systemet gjør det lettere for transportselskaper å håndtere alle typer dokumentasjon som er både lovpålagt og nyttig. Informasjon om for eksempel sjåførbøker, drivstoff, arbeidstid og avvik lagres enkelt og vises oversiktlig i systemet. I tillegg finner du integrasjoner mot kjøretøy-APIer fra flere av de store leverandørene, som forenkler datalast og skaper oversikt. Dette setter høye krav til informasjonsarkitekturen vår, da det er mye informasjon som skal presenteres formålstjenlig for brukere på ulike nivåer. Alle våre applikasjoner opprettholder standarder for sikkerhet og blir kontinuerlig oppdatert der det er hensiktsmessig for å sikre mot nye og eksisterende trusler.

ansvar

Utvikling
Rådgivning

plattform

Webapplikasjon

Kunde

Firmadok AS

År

2019
 – 

Besøk nettsted

Oppgaven

Ur fikk i oppgave å utvikle Firmadok allerede tilbake til Urs opprettelse i 2019. Oppgaven og spesifikasjon har derfor endret seg en hel del igjennom flere iterasjoner med utvikling. I starten var fokuset å få satt opp et minimalistisk intranett med dokumentasjon av sjåføraktiviteter. I senere iterasjoner har oppgaven vært å legge til flere konfigurerbare og dynamiske moduler for intranettet, og sørge for at disse fungerer godt sammen, samt et totalt redesign av brukergrensesnittet. I den siste perioden med utvikling har Ur hatt i oppgave å analysere hvordan vi kan bruke kjøreaktivitetsdataen til sjåførene for å videre forenkle sjåførenes hverdag.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Leveranse og resultat

Som alle Ur sine utviklingsprosjekter har vi fullstendig automatisering av bygg fra vårt versjonskontrollsystem (GitHub), tester og leveranse til tre adskilte miljøer for testing, staging og produksjon. All kode vi gir ut i miljøene våre skal godkjennes av en annen kollega, så vi alltid har et sett med friske øyne på nye endringer. Vi benytter oss av et bredt spekter med tjenester fra Amazon Web Services, slik at vi kan sikre at løsningen kjører robust og sikkert. Disse tjenestene inkluderer RDS, EKS, CloudFront, og S3.  

Ur holder i dag driften, support og videreutvikling av produktet på vegne av Firmadok. Firmadok utvikles for en leverandør i transportnæringen, som skal distribuere produktet videre. Dette medfører skalerbarhet for større antall brukere fra ulike selskaper, og setter særskilte krav til brukervennlighet rundt konfigurasjonen som brukerbedriftene skal kunne gjøre selv, uten behov for dyp teknisk innsikt i kodebasen. Dette spenner fra opprettelse av egne innlegg for håndbøker, innstillinger for enkelte moduler og til dynamisk endring av visualisering av data i tabeller.  

Gjennom utviklingen av Firmadok har Ur løst en rekke utfordringer rundt å lage verktøy for brukere som er lette og sikre i bruk. Rammeverket React sin filosofi rundt gjenbrukbare komponenter støtter også godt opp under å kunne fleksibelt skape nettsider med stor grad av gjenbrukbarhet og dynamisk innhold.

Flere prosjekter

Arbeidsark

Lar pedagoger generere unike arbeidsark til bruk i grunnskolen

Arbeidsark lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring. Prinsippene er enkle: Det skal gå raskt å lage relevant læringsmateriell, og være enkelt å tilpasse etter ulikt faglig nivå.

Les mer

Gobi

«Stories» som enkelt kan integreres på nettsider

Gobi er en tjeneste for deling av «stories» på nettsider. Tjenesten gjør det enkelt å dele personlig tilpasset kommunikasjon i form av enkle videoer, uten alle de formelle kravene som videoproduksjon har. Gobi startet eventyret i Trondheim, der de utviklet en «gruppehistorie-tjeneste». De prøvde lykken i Silicon Valley, og landet deretter på en ny og spennende forretningsmodell; historier for bedrifter som er enkle å integrere.

Les mer

Digitech

Totalkontroll for håndverkerbedrifter

Digitech AS er blant våre eldste kunder og ble etablert i 2018. De tilbyr en løsning for håndverkerbedrifter som ønsker å forenkle sine administrative prosesser og ha bedre kontroll. Produktet Digitech er utviklet for å gi håndverkere en enklere hverdag. Bedrifter som benytter seg av tjenesten får oversikt over tilbud, timelister, dokumentasjon, prosjektstyring, avviksrapportering, sjekklister og mye mer.

Les mer